OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w Grotnikach, Bukówcu Górnym, Krzycku Wielkim, Boguszynie, Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w Grotnikach, Bukówcu Górnym, Krzycku Wielkim, Boguszynie, Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym

Numer dokumentu: 8
Rok: 2017ZARZĄDZENIE Nr 8/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 31.12.2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w Grotnikach, Bukówcu Górnym, Krzycku Wielkim, Boguszynie, Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat – zarządzam co następuje:
§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie następujących nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wchodzących w skład gminnej oczyszczalni ścieków w Grotnikach:
1) 208/3 o powierzchni 2,3381 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046255/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
2) 209 o powierzchni 0,3731 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046255/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
3) 218/1 o powierzchni 0,7759 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1l/00046255/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
4) 218/2 o powierzchni 0,2532 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046255/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie
5) 221/7 o powierzchni 0,1033 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00059209/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie.
- na okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2021 r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie następujących nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wchodzących w skład stacji uzdatniania wody w Bukówcu Górnym:
1) 929/6 o powierzchni 0,4949 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026995/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
2) 913/1 o powierzchni 0,0100 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00010321/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
 na okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2021 r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie następujących nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wchodzących w skład stacji uzdatniania wody w Krzycku Wielkim:
1) 334/1 o powierzchni 0,0930 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030339/4 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
2) 334/3 o powierzchni 0,0090 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030339/4 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
3) 334/7 o powierzchni 0,0223 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030339/4 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie,
4) 334/8 o powierzchni 0,1538 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030339/4 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie.
 na okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2021 r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzącej w skład stacji uzdatniania wody w Boguszynie, oznaczonej numerem działki 68/5 o powierzchni 0,5000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024342/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2021 r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzącej w skład stacji uzdatniania wody we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 693/3 o powierzchni 0,1700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024110/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2021 r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 - § 5, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa: Grotniki, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Boguszyn, Urzędu Gminy Włoszakowice, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.


§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06