OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/198/2017 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Włoszakowice

Uchwała Nr XXIII/198/2017 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Włoszakowice

Numer uchwały: 198
Numer sesji: XXIII
Rok: 2017

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.991 z dnia 1 lutego 2017 r.)


UCHWAŁA NR XXIII/198/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Włoszakowice

Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) w związku z art. 8 ust.1 pkt.1 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. poz.1440) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 296) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę ulicy „Działkowa” drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 178/29 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właściciela nieruchomości. Granice i położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadaje się nazwę ulicy „Zielona” drogom wewnętrznym położonym we Włoszakowicach na działce o numerze ewidencyjnym 178/10 należącej do Gminy Włoszakowice oraz działce o numerze ewidencyjnym 178/18 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właściciela nieruchomości. Granice i położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadaje się nazwę ulicy „Wiosenna” drogom wewnętrznym położonym we Włoszakowicach stanowiącym działki o numerach ewidencyjnych 592/1, 592/2 oraz 595/1 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości. Granice i położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/198/2017
z dnia 26 stycznia 2017 r.
W związku z podziałem gruntów na działki budowlane i związany z nim rozpoczęty proces inwestycyjny, w celu uporządkowania numeracji nieruchomości zachodzi konieczność nadania nazw drogom należącym do osób fizycznych ( na ich wniosek lub po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli dróg) oraz należących do Gminy Włoszakowice i wprowadzenia numeracji porządkowej powstałych przy nich nieruchomości.
Przychylając się do wniosków właścicieli dróg, nazwy ulic zostały ustalone w oparciu o propozycje nazw zawartych w tych wnioskach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw ulic.
Artykuł 8 ust. 1 pkt 1 a Ustawy o drogach publicznych nakazuje otrzymanie pisemnej zgody właścicieli na nadanie nazw ulic drogom wewnętrznym.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Bogusław Olejnik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06