OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/199/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki)

Uchwała Nr XXIII/199/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki)

Numer uchwały: 199
Numer sesji: XXIII
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXIII/199/2017                       

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)  

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 446),  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nabycie, nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),  oznaczonej numerem działki 133/43, o powierzchni 0,2144 ha; zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00039492/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod drogę.

 

               § 2   

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§ 3

 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

  Rady Gminy Włoszakowice

 

            Irena Przezbór

                                                                

 

 

                                                      U z a s a d n i e n i e

 

         do Uchwały Nr XXIII/199//2017  Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

Działka będąca przedmiotem nabycia (ul. Brzoskwiniowa) stanowi drogę dojazdową do nieruchomości niezabudowanych w Boszkowie - Letnisku, zatem zasadnym jest nabycie tych nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.

            Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06