OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzeń wodnych – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 zlokalizowanej na działce nr 235/15 obręb Bukówiec Górny oraz studni głębinowej (podstawowej) nr 2 zlokalizowanej na działce nr 524/3 obręb Dłużyna – z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich wraz z obudowami”.

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzeń wodnych – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 zlokalizowanej na działce nr 235/15 obręb Bukówiec Górny oraz studni głębinowej (podstawowej) nr 2 zlokalizowanej na działce nr 524/3 obręb Dłużyna – z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich wraz z obudowami”.


Nasz znak : B. NiB.6220.1.1.2017 Włoszakowice, dnia 15.02.2017 r.Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8 lutego 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Łukasza Kaminiarz prowadzącego działalność pod nazwą OGRODNICTWO ŁUKASZ KAMINIARZ, ul. 11 Listopada 12, 64-140 Włoszakowice, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzeń wodnych – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 zlokalizowanej na działce nr 235/15 obręb Bukówiec Górny oraz studni głębinowej (podstawowej) nr 2 zlokalizowanej na działce nr 524/3 obręb Dłużyna – z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich wraz z obudowami”.

W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. Nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny i sołectwa Dłużyna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2017-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06