OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/206/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych.

Uchwała Nr XXIV/206/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych.

Numer uchwały: 206
Numer sesji: XXIV
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXIV/206/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 28, art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach Kościelnych oznaczonej numerem działki 193/8 o powierzchni 0,0525 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00026793/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Aniela Poloszyk

      

 U z a s a d n i e n i e

 do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/206/2017

z dnia  24 lutego 2017 r.

 

Przeznaczona do zbycia działka położona w Jezierzycach Kościelnych przy ul. Leszczyńskiej 36, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. W związku z faktem, że przedmiotowa nieruchomość nie jest wykorzystana , proponuje się przeznaczyć ją do zbycia.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06