OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/208/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Uchwała Nr XXIV/208/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Numer uchwały: 208
Numer sesji: XXIV
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXIV/208/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej następującymi numerami działek:
1) 221/5, o powierzchni 0,0411 ha, stanowiącej drogę, zapisanej w KW PO1L/00030807/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych,
2) 221/4, o powierzchni 0,3610 ha, stanowiącej teren mieszkaniowy i grunt orny kl. V, zapisanej w KW PO1L/00035443/1 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych,
3) 221/2, o powierzchni 0,1600 ha, stanowiącej grunt orny kl. V, zapisanej w KW PO1L/00030807/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych,
4) 221/1, o powierzchni 1,4700 ha, stanowiącej grunt orny kl. V, VI, zapisanej w KW PO1L/00030807/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych,
w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej las kl. V, położonej w Lginiu, oznaczonej numerem działki 88/4, o powierzchni 4,6148 ha zapisanej w księdze wieczystej numer ZG1W/00012208/7 Sądu Rejonowego we Wschowie Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Aniela Poloszyk

 

U z a s a d n i e n i e

 do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/208/2017

z dnia 24 lutego 2017 r.

 

             Właściciel działki numer 88/4, zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z ofertą zamiany wyżej wymienionej nieruchomości, położonej w Lginiu, na nieruchomość z zasobu Gminy Włoszakowice. Działka wskazana  do zamiany stanowi las kl. V położony w kompleksie leśnym.

            Przeznaczona do zbycia nieruchomość stanowiąca własność Gminy Włoszakowice oznaczona numerami działek:  221/5, 221/4, 221/2, 221/1 położona jest we Włoszakowicach, w kompleksie gruntów byłej cegielni i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości, były biurowiec cegielni oraz grunty orne kl. V i VI.

            W związku z tym, że nieruchomość aktualnie jest wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez właściciela działki nr 88/4,  proponuje się przeznaczyć ją do zbycia w drodze zamiany. 

           
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06