OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/209/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany

Uchwała Nr XXIV/209/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany

Numer uchwały: 209
Numer sesji: XXIV
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXIV/209/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt orny kl. V, VI, łąkę kl. V, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 228/10 o pow. 0,9100 ha zapisanej w KW PO1L/00035443/1 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności następujących nieruchomości:
1) grunt orny kl. VI, położony we Włoszakowicach oznaczony numerem działki 247/3 o powierzchni 0,0126 ha; zapisany w księdze wieczystej numer PO1L/00000256/9 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych;
2) grunt orny kl. VI, położony we Włoszakowicach oznaczony numerem działki 244/3 o powierzchni 0,0066 ha; zapisany w księdze wieczystej numer PO1L/00064710/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych;
3) teren mieszkaniowy, położony we Włoszakowicach oznaczony numerem działki 228/7 o powierzchni 0,0054 ha; zapisany w księdze wieczystej numer PO1L/00064710/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych;
4) grunt orny kl. VI, położony we Włoszakowicach oznaczony numerem działki 243 o powierzchni 0,2700 ha; zapisany w księdze wieczystej numer PO1L/00000256/9 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Aniela Poloszyk

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIV/209/2017
z dnia 24 lutego 2017 r.

Właściciel działek numer 247/3, 244/3, 228/7, 243, zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z ofertą zamiany wyżej wymienionych nieruchomości, położonych we Włoszakowicach, na nieruchomość z zasobu Gminy Włoszakowice. Działki wskazane do zamiany stanowić będą poszerzenie ul. Podgórnej oraz ul. J. Otto we Włoszakowicach.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość stanowiąca własność Gminy Włoszakowice oznaczona numerem działki 228/10 o powierzchni 0,9100 ha położona we Włoszakowicach, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunt orny kl. V, VI, łąkę kl. V faktycznie stanowi nieużytek położony w kompleksie gruntów byłej cegielni.
W związku z tym, że nieruchomość aktualnie nie jest wykorzystywana, proponuje się przeznaczyć ją do zbycia w drodze zamiany.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06