OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/211/2017 w sprawie uchylenia Uchwał Rady Gminy Włoszakowice: Nr XXII/182/2005 z dnia 31 marca 2005 r. i Nr XXIV/196/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/211/2017 w sprawie uchylenia Uchwał Rady Gminy Włoszakowice: Nr XXII/182/2005 z dnia 31 marca 2005 r. i Nr XXIV/196/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.

Numer uchwały: 211
Numer sesji: XXIV
Rok: 2017

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 1902 z dnia 7 marca 2017 r.)

 

UCHWAŁA Nr XXIV/ 211 /2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie uchylenia Uchwał Rady Gminy Włoszakowice: Nr XXII/182/2005 z dnia 31 marca 2005 r. i Nr XXIV/196/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r poz. 446 ze zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się:
1) Uchwałę Nr XXII/182/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
2) Uchwałę Nr XXIV/196/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Aniela Poloszyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06