OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/216/2017 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice + rozstrzygnięcie

Uchwała Nr XXIV/216/2017 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice + rozstrzygnięcie

Numer uchwały: 216
Numer sesji: XXIV
Rok: 2017

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 1900 z dnia 7 marca 2017 r.)


Uchwała Nr XXIV/216/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§1

Określa się warunki oraz tryb udzielania przez Gminę Włoszakowice wsparcia finansowego w postaci dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Uchyla się Uchwałę Nr X/80/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Aniela Poloszyk

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Arkadiusz Szymczak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-28
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06