OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Numer dokumentu: 15
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 15/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 142,00 złote, co wynika ze zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 142,00 złote, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 11.660.586,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.605.577,94 złotych, w tym dochodów bieżących 38.735.832,00 złote i dochodów majątkowych 4.869.745,94 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 142,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 142,00 złote i wynosi 37.546.992,85 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 142,00 złote i ogółem wynoszą 23.832.449,85 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 14.315.469,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 142,00 złote i ogółem wynoszą 9.516.980,85 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.489.220,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 11.875.323,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych nie zmienia się i wynosi 12.033.585,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 142,00 złote, a kwota ogółem wynosi 11.660.586,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 49.580.577,94 złotych, w tym wydatków bieżących 37.546.992,85 złotych i wydatków majątkowych 12.033.585,09 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
Wójt Gminy

Stanisław WaligóraUzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 )
Zwiększenie planu dotacji celowych z zakresu zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o 142,00 złote.
2. Wydatki ( załącznik Nr 3 i 4 )
Zwiększenie planu wydatków na zadanie, którego dotyczy dotacja w Gminnym Ośrodku Samopomocy o 142,00 złote oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06