OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/222/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Uchwała Nr XXV/222/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 222
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3172  dnia 10 kwietnia 2017 r.)

UCHWAŁA NR XXV/222/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice:
1) kandydaci, których obydwoje rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym – 10 pkt.,
2) kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym – 4 pkt.,
3) kandydaci posiadający rodzeństwo kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 3 pkt.,
4) kandydaci, którzy z uwagi na organizację pracy rodziców bądź prawnych opiekunów będą korzystali z pełnej oferty przedszkola, powyżej podstawy programowej – 2 pkt. (kryterium dotyczące tylko przedszkola),
5) kandydaci zamieszkujący w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – 2 pkt. (kryterium dotyczące tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej).

§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice bądź prawni opiekunowie składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dołączane do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola bądź do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

§ 3.
Traci moc Uchwała Nr III/21/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Aniela Poloszyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06