OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/223/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia do realizacji zadań oświatowych.

Uchwała Nr XXV/223/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia do realizacji zadań oświatowych.

Numer uchwały: 223
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

Uchwała Nr XXV/223/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia do realizacji zadań oświatowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :


§ 1.
Rada Gminy Włoszakowice wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Święciechowa a Gminą Włoszakowice w sprawie powierzenia od dnia 1 września 2017 r. Gminie Włoszakowice realizacji zadań oświatowych w zakresie umożliwienia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie części Gminy Święciechowa, to jest w miejscowości Krzycko Małe i objęcie obwodem publicznej Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim miejscowości Krzycko Małe.

§ 2.
Koszt realizacji zadania, o którym mowa w §1 mieści się w ramach subwencji oświatowej, którą Gmina Włoszakowice otrzyma na dzieci objęte obwodem danej szkoły.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wieceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Aniela Poloszyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/223/2017
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia do realizacji zadań oświatowych.


W związku z wprowadzeniem nowych przepisów w zakresie oświaty, dotyczących m. in. ustalenia obwodów szkolnych, odświeżenia wymaga kwestia objęcia obwodem szkolnym miejscowości Krzycko Małe należącej terytorialnie do Gminy Święciechowa, które od 1999 roku objęte jest obwodem szkolnym szkoły w Krzycku Wielkim Ze względu na to, szkoła w Krzycku Wielkim położona jest w najbliższej odległości w stosunku do innych szkół dla uczniów pochodzących z Krzycka Małego, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06