OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/226/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Zbarzewie

Uchwała Nr XXV/226/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Zbarzewie

Numer uchwały: 226
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXV/226/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Zbarzewie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 28, art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie oznaczonych numerami działek: 236 o powierzchni 1,3500 ha; 244/1 o powierzchni 1,3200 ha; 244/5 o powierzchni 1,7265 ha; 238 o powierzchni 0,1200 ha; zapisanych w księdze wieczystej KW PO1L/00030117/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr XXVII/194/09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących zespół pałacowo – parkowy w Zbarzewie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Aniela Poloszyk


U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXV/226/2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Przeznaczone do zbycia działki położone w Zbarzewie stanowią obiekty wchodzące w skład zespołu pałacowo – parkowego oraz folwarku. W związku z faktem, że przedmiotowa nieruchomość nie jest wykorzystana , proponuje się przeznaczyć ją do zbycia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06