OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/227/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Uchwała Nr XXV/227/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Numer uchwały: 227
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXV/227/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunt orny kl. VI, łąkę kl. V, grunt pod rowami, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 504/21 o pow. 0,0463 ha zapisanej w KW PO1L/00026792/6, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/21, stanowiącej grunt orny kl. V, o powierzchni 0,0898 ha, położonej we Włoszakowicach, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00063946/2; oraz prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/22, stanowiącej grunt orny kl. V, kl. VI, o powierzchni 0,2058 ha, położonej we Włoszakowicach zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00063946/2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Aniela PoloszykU z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXV/227/2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Właściciel działek numer 167/21, 167/22, zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z ofertą zamiany wyżej wymienionych nieruchomości, położonych we Włoszakowicach, na nieruchomość z zasobu Gminy Włoszakowice. Działki wskazane do zamiany stanowią ul. Klonową we Włoszakowicach.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość stanowiąca własność Gminy Włoszakowice oznaczona numerem działki 504/21 o powierzchni 0,0463 ha położona we Włoszakowicach, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunt orny kl. V, VI, łąkę kl. V, grunt pod rowami faktycznie stanowi nieużytkowaną część drogi dojazdowej do nieruchomości.
W związku z tym, że nieruchomość aktualnie nie jest wykorzystywana, proponuje się przeznaczyć ją do zbycia w drodze zamiany.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06