OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/230/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXV/230/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 230
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

(Uchwała ogloszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3225 z dnia 11 kwietnia 2017 r.)


U C H W A Ł A nr XXV / 230 /2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U z 2016 roku poz. 617 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na obszarze Gminy Włoszakowice zwolnienie w podatku od nieruchomości obejmujące nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie
działalności socjalnej w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz.U z 2006 roku Nr 94 poz. 651 ze zmianami).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Aniela Poloszyk


Uzasadnienie do uchwały nr XXV / 230 /2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 marca 2017roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Rada Gminy może wprowadzić zwolnienia określonych przedmiotów opodatkowania takich jak budynek, budowla, grunty. Zwolnienia mają charakter przedmiotowy.
Rada Gminy może wprowadzać w trakcie roku podatkowego zwolnienia podatkowe w granicach wyznaczonych ustawą z mocą wsteczną, jeżeli akt prawny nie pogarsza dotychczasowych pozycji prawnej podmiotu.
Wprowadzenie zwolnienia podatkowego jest społecznie uzasadnione i korzystne dla podatników.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06