OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/232/2017 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice oraz zmiany opisu siedziby komisji wyborczej

Uchwała Nr XXV/232/2017 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice oraz zmiany opisu siedziby komisji wyborczej

Numer uchwały: 232
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

(Uchwała ogloszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3200 z dnia 11 kwietnia 2017 r.)

 

UCHWAŁA Nr XXV/232 /2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 roku


w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice oraz zmiany opisu siedziby komisji wyborczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 § 2, § 3, §11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 15) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Włoszakowice dokonuje się:
1) zmiany opisu granicy obwodu głosowania Nr 1 utworzonego na terenie Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Włoszakowice na obwody głosowania, poprzez dopisanie nowopowstałych ulic: ul. Działkowa, ul. Osiedle Zatorze, ul. Poprzeczna, ul. Wiosenna i ul. Zielona.
2) zmiany opisu siedziby obwodowej komisji wyboczej w obwodzie głosowania Nr 3 w Jezierzycach Kościelnych poprzez dopisanie w adresie nazwy ulicy „ul. Szkolna 25”.


§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Aniela PoloszykU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXV/232/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 marca 2017 r.


Uchwałą Nr XIX/143/2012 z dnia 25 października 2012 r. Rada Gminy Włoszakowice dokonała podziału Gminy Włoszakowice na 6 stałych obwodów głosowania, określając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
W związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Gminy ich nazewnictwa zachodzi konieczność dokonania zmiany opisu granic obwodu głosowania polegającego na dopisaniu tychże ulic.
Ponadto w związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości Jezierzyce Kościelne dokonuje się zmiany opisu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Jezierzycach Kościelnych poprzez oznaczenie siedziby komisji nazwą ulicy.
Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06