OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/235/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026.

Uchwała Nr XXV/235/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026.

Numer uchwały: 235
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXV/ 235 /2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2017 – 2026.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026 w związku z:
1. zmianą budżetu na rok 2017 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu,
4) przychodów budżetu,
5) uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. uaktualnieniem kolumny dotyczącej wykonania budżetu w roku 2016 poprzez wprowadzenie danych wynikających ze sprawozdania.

§ 2. W informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017 –2026 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały nie wprowadza się zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Aniela PoloszykUzasadnienie - objaśnienie:


Załącznik do uchwały zawiera aktualne kwoty z zakresu danych dotyczących budżetu 2017 oraz kwot długu i jego spłaty w roku bieżącym i latach następnych.
Zmiany wynikają ze zmiany budżetu ( dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik, przychody ) na rok 2017.
Ponadto uzupełniono WPF o dane dotyczące wykonania w roku 2016.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06