OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Numer dokumentu: 22
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 22/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 5.074,00 złote, co dotyczy dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.320.732,94 złotych, w tym dochodów bieżących 38.750.987,00 złotych i dochodów majątkowych 4.569.745,94 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 5.074,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarzadzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 5.074,00 złote i wynosi 37.556.507,31 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 23.814.709,31 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 7.150,00 złotych i ogółem wynoszą 14.316.028,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 7.150,00 złotych i ogółem wynoszą 9.498.681,31 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 5.074,00 złote i ogółem wynoszą 11.887.878,00 złotych,
4) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.257.692,40 złotych, w tym wydatków bieżących 37.556.507,31 złotych i wydatków majątkowych 12.701.185,09 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.Wójt Gminy
Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik Nr 1 )
Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 5.074,00 złote.
2. Wydatki ( załącznik Nr 3 i 4 )
Zwiększenie planu wydatków na zadanie, którego dotyczy dotacja w kwocie 5.074,00 złote oraz przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski złożone przez ZS w Bukówcu Górnym, ZS w Dłużynie i Przedszkole we Włoszakowicach.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06