OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/237/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026.

Uchwała Nr XXVI/237/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026.

Numer uchwały: 237
Numer sesji: XXVI
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXVI/237/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026 w związku ze:
1) zmianą budżetu na rok 2017 w zakresie kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) zmiana planu budzetu na rok 2018 w zakresie kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. W informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017 –2026 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały nie wprowadza się zmian.

§ 3. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe poprzez:
1) przeniesienie zadania pn. "Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych" z grupy trzeciej do pierwszej oraz uaktualnienie limitów nakładów w poszczególnych latach,
2) dodanie nowego przedsięwzięcia pn. 'Przyjazna szkoła' zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Aniela PoloszykUzasadnienie - objaśnienie:


Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera aktualne kwoty z zakresu danych dotyczących budżetu 2017 i lat następnych oraz kwot długu i jego spłaty w roku bieżącym i latach następnych, wynikających z ostatnich zmian budżetu roku 2017 oraz wprowadzenia nowego i przeniesienie wraz z uaktualnieniem przedsięwzięć w załączniku nr 2.
W załączniku Nr 2, w związku z otrzymaniem dofinansowania do "Rozbudowy z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych" przedmiotowe przedsięwzięcie przeniesiono z grupy trzeciej ( finansowane ze środków własnych ) do grupy pierwszej
( dofinansowane ze środków unijnych ) oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Przyjazna szkoła" w zakresie wydatków bieżących, na które również na dofinansowanie deklarowane są środki unijne. Obydwa te zadania mają być dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06