OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/238/2017 W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXVI/238/2017 W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Numer uchwały: 238
Numer sesji: XXVI
Rok: 2017

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3420 z dnia 20 kwietnia 2017 r.)


UCHWAŁA Nr XXVI/238/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje


§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych w Gminie Włoszakowice drogę położoną w Boszkowie – Letnisku, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej obręb Włoszakowice oznaczonej numerem 638/86, zgodnie w załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Aniela Poloszyk

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXVI/238/2017
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami) zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Działka nr 638/86 położona w miejscowości Boszkowo – Letnisko stanowi drogę dojazdową biegnącą od ulicy Turystycznej do Ośrodka Żeglarskiego Gminy Włoszakowice oraz Ośrodka Wypoczynkowego Kuratorium Oświaty. W celu zagwarantowania trwałości dojazdu do nieruchomości wchodzących w skład Ośrodka Wypoczynkowego Kuratorium Oświaty, zasadnym jest zaliczenie działki nr 638/86 do kategorii dróg gminnych.
Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06