OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXV/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

Protokół Nr XXV/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

P r o t o k ó ł Nr XXV/05
----------------------------------------------
z XXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 sierpnia 2005 r. w sali Urzędu Gminy
(treść protokołu przyjęta na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 16 listopada 2005 r.)

Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Obrady poprzedził wyjazd na modernizowaną stację wodociągową, budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bukówcu Górnym. W celu porównania radni obejrzeli Krzycku Wielkim stację wodociągową, gruntownie przebudowaną 2 lata temu. W Zbarzewie zapoznano się z funkcjonowaniem punktu gromadzenia odpadów wraz z magazynem surowców wtórnych. W drodze powrotnej odwiedzono Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach. W wyjeździe uczestniczyli członkowie Rady Sołeckiej z Bukówca Górnego.

Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Turystycznej w Boszkowie.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boszkowie przy promenadzie.

 4. Zmiana uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 1. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 2. Sprawy bieżące - zaproszenie z Kropelin.

 3. Wnioski.

 4. Zakończenie.


Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy
Radni przyjęli wartość jednego punktu dla ustalania wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wartość określono w kwocie 6 zł/za 1 punkt. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych ustalane jest na podstawie dwóch składników: najniższego wynagrodzenia, które ustala rada gminy, a które w Gminie Włoszakowice wynosi 600 zł oraz wartości punktowych gdzie wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu z radą gminy.
Innych uwag do projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/202/2005
------------------------------------------------------


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Turystycznej w Boszkowie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż siedmiu nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie przy ul. Turystycznej tj. działek o numerach od 638/70 do 638/76 o powierzchni od 381m (kwadratowych) do 452 m (kwadratowych). Działki zostały wydzielone na terenie ośrodka żeglarskiego i przeznaczone są pod zabudowę letniskową. Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/203/2005
------------------------------------------------------


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boszkowie przy promenadzie.
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie gruntu o powierzchni 525 m2 zabudowanego hangarem do sprzętu wodnego na rzecz Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Metalplast LOB S.A. w Lesznie na okres dłuższy niż 3 lata.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/204/2005
------------------------------------------------------


Ad. 4. Zmiana uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinfomowała, że wysokość poprzednio uchwalonych pożyczek uległa zmniejszeniu na skutek niższych niż szacowano kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym, który według kosztorysu inwestorskiego wynosił 1.725.883 zł, a po przetargu zmniejszył się do kwoty 1.230.000 zł.
W związku z tym postanowiono o zmniejszeniu wielkości zaciąganych pożyczek w:

 1. Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z kwoty 1.062.039 zł na 790.500 zł


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/205/2005
------------------------------------------------------


 1. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z kwoty 491.256 zł na 313.700 zł.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/206/2005
------------------------------------------------------


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
Zmieniono dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2005. Dochody zwiększono o kwotę 6.185 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 442.910 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z niższych niż szacowano kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:

 1. po stronie dochodów 15.005.024 zł

 2. po stronie wydatków 16.409.224 złW wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/207/2005
------------------------------------------------------Ad. 6. Sprawy bieżące - zaproszenie z Kropelin.
Rada Gminy postanowiła zrezygnować z wyjazdu w związku z zarządzonymi na ten sam termin wyborów do Sejmu i Senatu RP. Ponadto w tym samym dniu organizowany jest Jarmark Rolny w Bukówcu Górnym. W związku z tym, że zadania te wymagają zaangażowania ze strony pracowników Urzędu jak i jednostek organizacyjnym nie jest możliwe uczestnictwo delegacji z Włoszakowic w wyjeździe do Kropelin.

Ad. 7. Wnioski.
Radna Krystyna John - poruszyła sprawę dofinansowania Izby Życia- Nadzieja we Włoszakowicach. Wójt wyjaśnił, że zgodnie z przepisami, jeżeli Rada uzna za konieczne prowadzenie dla mieszkańców Gminy zabiegów rehabilitacyjnych winna ogłosić konkurs ofert, ustalić wysokość planowanych środków na to zadanie i wyłonić realizatora usług.
Radna Irena Przezbór - przekazała wniosek przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego dot. zabezpieczenia mieszkania dla nauczycielki z Bukówca Górnego. Wójt wyjaśnił, że Gmina nie posiada wolnego mieszkania. Sprawę przekazano Wójtowi do rozpatrzenia.

Ad. 8. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zamknęła XXV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Protokołowała:                                                                                                                                     Przewodnicząca
(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                            (-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06