OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Numer dokumentu: 37
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 37/2017

WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 15.548,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.587.616,72 złotych, w tym dochodów bieżących 39.017.870,78 złotych i dochodów majątkowych 4.569.745,94 złotych.


§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 15.548,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian

1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 15.548,00 złotych i wynosi 37.823.391,09 złotych, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 358,00 złotych i ogółem wynoszą 24.055.153,09 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 47.451,17 złotych i ogółem wynoszą 14.365.810,12 złotych,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 47.093,17 złotych i ogółem wynoszą 9.689.342,97 złotych,

b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 15.190,00 złotych i ogółem wynoszą 11.914.318,00 złotych,

d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,

2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia, nie zmienia się i wynosi 12.701.185,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

a) dotacje dla:

- jednostek sektora finansów publicznych 2.978.500,00 złotych,

- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 192.000,00 złotych,

b) programy finansowane z udziałem środków europejskich 6.338.385,09 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, a kwota ogółem nie zmienia się i wynosi 11.912.921,78 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

    1. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.524.576,18 złotych, w tym wydatków bieżących 37.823.391,09 złotych i wydatków majątkowych 12.701.185,09 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
Wójt Gminy

Stanisław WaligóraUzasadnienie:

1. Dochody ( załącznik Nr 1 ) 15.548,00 zł

Zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczonych na:

1) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 13.572,00 zł,

2) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 1.618,00 zł,

3) dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 358,00 zł.

2. Wydatki ( załącznik Nr 2, 3, 4 i 5 )

1) Zwiększenie planu wydatków na zadania, których dotyczą dotacje w kwocie 15.548,00 zł,

2) przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski złożone przez GOPS we Włoszakowicach, Przedszkole we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim i urząd gminy,

3) przeniesienie wydatków majątkowych w zakresie programu unijnego,

4) przeniesienie wydatków z zakresu zadań zleconych.


 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06