OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Numer dokumentu: 42
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 42/2017


Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.Na podstawie § 8 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r. poz. 2218) oraz
Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów zarządza się co następuje:

§ 1.
Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie ustala się stały dyżur wójta.
§ 2.
Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Włoszakowice ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
§ 3.
Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru wójta określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru wójta oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Gminy Włoszakowice.

§ 5.
Zobowiązuje się pracownika Urzędu Gminy Włoszakowice ds. administracyjno-biurowych do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:
1/ pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,
2/ niezbędnych środków transportowych z kierowcami,
3/ sprzętu i materiałów biurowych,
4/ miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
(-) Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Wiązania
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06