OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku

Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku

Numer dokumentu: 47
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 47/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 6.07.2017 r.


w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) - zarządzam co następuje:

§1

W związku z nabyciem na własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem geodezyjnym: 178/9 o powierzchni 1000 m², zapisanej w księdze wieczystej numer (...), zmniejszam opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego za okres od 01 stycznia 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. do kwoty 183,90 zł (tj. 170 dni x 394,85 zł opłaty rocznej : 365 dni w roku)

§ 2

Nadpłaconą kwotę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 210,95 zł (tj. 394,85 zł opłaty rocznej – 183,90 zł pomniejszona proporcjonalnie opłata roczna) należy zwrócić właścicielowi działki nr 178/9.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.
Wójt
(-) Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06