OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Numer dokumentu: 51
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 51/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 157.022,85 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżacych o 157.022,85 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 157.022,85 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.069.944,63 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.886.869,57 złotych, w tym dochodów bieżących 39.165.864,63 złote i dochodów majątkowych 4.721.004,94 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 157.022,85 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 157.022,85 złotych i wynosi 37.862.343,94 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 157.022,85 złotych i ogółem wynoszą 24.092.834,94 złote, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 14.360.910,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 157.022,85 złotych i ogółem wynoszą 9.731.924,82 złote,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 11.915.589,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 157.022,85 złotych, a kwota ogółem po zmianie wynosi 12.069.944,63 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.823.829,03 złotych, w tym wydatków bieżących 37.862.343,94 złote i wydatków majątkowych 12.961.485,09 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
Wójt Gminy
Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 )
Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 157.022,85 zł,

2. Wydatki ( załącznik Nr 3 i 4 )
1) Zwiększenie planu wydatków na zadanie, którego dotyczy dotacja w kwocie 157.022,85 zł,
2) przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek złożony przez urząd gminy


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06