OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXVIII/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

Protokoł Nr XXVIII/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

Numer dokumentu: XXVIII
Rok: 2017

Protokoł Nr XXVIII/2017
----------------------------------------------
z XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 11 lipca 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 10.00 - 10.30.

Otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca poinformowała, że sesja została zwołana jako nadzwyczajna w trybie § 23 ust. 4 Statutu Gminy Włoszakowice, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki w Krzycku Wielkim i koniecznością wprowadzenia środków do budżetu gminy.

Ponadto przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu - „Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych”. Uzasadnienie podał pracownik Urzędu Marek Wodawski. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Propozycja porządku obrad z wprowadzoną zmianą została przyjęta jednogłośnie przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały zmiany budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2017.
3. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych dot.:
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.
4. Zakończenie.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji, był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, stąd proponuję jego przyjęcie bez czytania.
Protokół został przyjęty w głosowaniu (przy 11 głosach za i 3 głosach wstrzymujących).

Ad. 2. Podjęcie uchwały zmiany budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2017.
Sprawę przedstawiła skarbnik Maria Rolka.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/249/2017
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
Projekty uchwał przedstawił i omówił pracownik Urzędu Mateusz Mroziński


-w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/250/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego,

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/251/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.
Na pytanie radnego Zbysława Droźdżyńskiego - czy został sporządzony operat szacunkowy ? - wyjaśnienia udzielił pracownik Urzędu Mateusz Mroziński.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/252/2017
------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad. 4. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła XXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki od Nr 2 do Nr 5 stanowiące Uchwały Nr XXVIII/249-252/2017 opublikowano w zakladce "Uchwały Rady"


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06