OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/171/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Uchwała Nr XXIX/253/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/171/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Numer uchwały: 253
Numer sesji: XXIX
Rok: 2017Uchwała Nr XXIX/253/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/171/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje.
§ 1.
Zmienia się Uchwałę Nr XX/171/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego poprzez nadanie nowego brzmienia § 1 zmienianej uchwały:
„§ 1 Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 5.935.000,00 na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW nr 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w tym :
1. w 2017 roku do kwoty 3.285.000,00 zł
2. w 2018 roku do kwoty 2.650.000,00 zł”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-08-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06