OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Numer dokumentu: 60
Rok: 2017


ZARZĄDZENIE NR 60/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 17 sierpnia 2017r.
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 9 g ust. 2 oraz art. 91 d ust.. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), w związku z wnioskiem nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Zalisz, zatrudnionej w Przedszkolu nr 2 we Włoszakowicach, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
a) Pan Marek Wodawski – Przewodniczący Komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
b) Pan Karol Skowronek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
c) Pani Renata Mejza – dyrektor Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach
d) Pani Ewa Maria Mocek – ekspert z listy MEN,
e) Pani Barbara Walczak – ekspert z listy MEN.
§ 2
Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Włoszakowice w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00.
§ 3
Tryb i zasady pracy Komisji Egzaminacyjnej określa § 12- 15 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2013r. poz. 393 ).
§ 4
Komisja Egzaminacyjna zostaje rozwiązana po podpisaniu protokołu i przekazaniu dokumentacji do organu prowadzącego.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
(-) Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-08-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06