OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/255/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIX/255/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Numer uchwały: 255
Numer sesji: XXIX
Rok: 2017


UCHWAŁA NR XXIX/255/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.. 446 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 7.500,00 złotych i wynosi 37.881.383,94 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 7500,00 złotych i ogółem wynoszą 24.101.224,94 złote, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 14.359.727,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 7.500,00 złotych i ogółem wynoszą 9.741.497,82 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 11.926.239,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zmniejsza się o 7.500,00 złotych i wynosi 12.953.985,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 3, dla:
- jednostek sektora finansów publicznych 3.663.500,00 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 223.500,00 złotych,
b) programy finansowane z udziałem środków europejskich 5.618.385,09 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków nie zmieniła się i wynosi 50.835.369,03 złotych, w tym wydatków bieżących 37.881.383,94 złote i wydatków majątkowych 12.953.985,09 złotych.

§ 2. Wprowadza się środki na rezerwę ogólną w kwocie 52.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie:

Zmiany dotyczą przesunięć po stronie wydatków:
1) zwiększa się środki deklarowane do powiatu na wykonanie wspólnego zadania na drogach o kwotę 685.000,00 2) zmniejsza się środki na realizację zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji wodociągów o kwotę 720.000,00
3) wprowadza się środki na rezerwę ogólną w kwocie 52.000,00
4) zmniejsza się środki urzędu na opłaty przedszkolne do innych gmin o kwotę 17.000,00
5) dokonuje się przeniesień miedzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na wniosek urzędu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-08-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06