OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/256/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie

Uchwała Nr XXIX/256/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie

Numer uchwały: 256
Numer sesji: XXIX
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXIX/256/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie, oznaczonych numerami działek:
1) 450/1, o powierzchni 0,0137 ha; zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00045091/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2) 22/7, o powierzchni 0,0453 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00054026/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
3) 21/1, o powierzchni 0,0175 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00007433/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
4) 22/5, o powierzchni 0,0183 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00007433/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. Wymienione w ust. 1 nieruchomości nabywa się z przeznaczeniem pod budowę ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbarzewo z leśniczówką Krzyżowiec.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

W związku z podjęciem przez Gminę Włoszakowice działań zmierzających do budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbarzewo z leśniczówką Krzyżowiec, niezbędnym jest nabycie na rzecz Gminy Włoszakowice nieruchomości na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne w celu umożliwienia procedury wykupu nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-08-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06