OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/257/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

Uchwała Nr XXIX/257/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

Numer uchwały: 257
Numer sesji: XXIX
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXIX/257/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie, nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerami działek: 392/16 o powierzchni 0,0254 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00026612/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod drogę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Działka będąca przedmiotem nabycia stanowi część ul. Źródlanej w Boszkowie - Letnisku, zatem zasadnym jest nabycie tych nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-08-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06