OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża GROTNIKI na działce nr 464/11 obręb Grotniki, gmina Włoszakowice”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża GROTNIKI na działce nr 464/11 obręb Grotniki, gmina Włoszakowice”.


Nr B. NiB.6220.6.12.2017 Włoszakowice, dnia 31 sierpnia 2017 r.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Grotniki na działce nr 464/11, obręb Grotniki, gmina Włoszakowice”.
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

zawiadamiam,

że w dniu 31 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Włoszakowice Nr: B. NiB.6220.6.10.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Grotniki na działce nr 464/11, obręb Grotniki, gmina Włoszakowice”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. 116), ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i na tablicy ogłoszeń sołectwa Grotniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2017-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06