OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/266/2017 W sprawie zaliczenia po utracie kategorii drogi powiatowej nr 3903P odcinka drogi (skrzyżowanie z drogą gminną nr 712638P – granica powiatu Leszczyńskiego) i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej nr 712638P.

Uchwała Nr XXX/266/2017 W sprawie zaliczenia po utracie kategorii drogi powiatowej nr 3903P odcinka drogi (skrzyżowanie z drogą gminną nr 712638P – granica powiatu Leszczyńskiego) i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej nr 712638P.

Numer uchwały: 266
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.5902 z dnia 12 września 2017 r.)


Uchwała nr XXX/266/ 2017

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W sprawie zaliczenia po utracie kategorii drogi powiatowej nr 3903P odcinka drogi (skrzyżowanie z drogą gminną nr 712638P – granica powiatu Leszczyńskiego) i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej nr 712638P.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz 1440 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3903P – granica powiatu Leszczyńskiego.


§ 2.

Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Uzasadnienie do uchwały nr XXX/266/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zaliczenia po utracie kategorii drogi powiatowej 3903P odcinka drogi (skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P – granica powiatu Leszczyńskiego) i zaliczenie do kategorii drogi gminnej nr 712638P.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z WRPO 2014 – 2020 dla projektu partnerskiego Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do węzła drogi S5 w miejscowości Nietążkowo, zachodzi konieczność aby budowana i przebudowywana droga stanowiła ciąg jednorodny i posiadała tą samą kategorię drogi publicznej oraz ten sam numer.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1440 ze zmianami) zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej następuje w drodze uchwały Rady Gminy Włoszakowice po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego.
Zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06