OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/270/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim.

Uchwała Nr XXX/270/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim.

Numer uchwały: 270
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXX/270/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim i dotychczasowe Gimnazjum w Krzycku Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim.
§ 2.
Przekształcenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje z dniem 1 września 2017 r.
§ 3.
Siedziba ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim, znajduje się pod adresem: Krzycko Wielkie ul Szkolna 6, 64-117 Krzycko Małe.
§ 4.
Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim, należą Boguszyn, Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Sądzia.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Krzycku Wielkim w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim.
Zgodnie z założeniami reformy oświaty, z dniem 1 września 2017r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
Art. 191 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek stwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały przekształcenie dotychczasowego zespołu publicznych szkół w ośmioletnią szkołę podstawową.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06