OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/273/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXX/273/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

Numer uchwały: 273
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXX/273 /2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
we Włoszakowicach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola Kurpińskiego
we Włoszakowicach, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
§ 2.
Przekształcenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje z dniem 1 września 2017 r.
§ 3.
Siedziba ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, znajduje się pod adresem: ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice.
§ 4.
Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach należą Boszkowo, Boszkowo-Letnisko, Dominice, Koczury, Krzyżowiec, Mścigniew, Papiernia, Tłucznia, Ujazdowo, Włoszakowice.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
Zgodnie z założeniami reformy oświaty, z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Karola Kurpińskiego, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Karola Kurpińskiego, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach z siedzibą ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice.
Art. 117 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek stwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06