OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/274/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, w Branżową Szkołę I stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXX/274/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, w Branżową Szkołę I stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

Numer uchwały: 274
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXX/ /2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, w Branżową Szkołę I stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 198 ust. 1 w związku z art. 162 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, w Branżową Szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
§ 2.
Przekształcenie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje z dniem 1 września 2017 r.
§ 3.
Siedziba Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach znajduje się pod adresem: ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, w Branżową Szkołę I stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
Zgodnie z założeniami reformy oświaty, z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, staje się branżową szkołą I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, z siedzibą ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice.
Art. 162 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek stwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały przekształcenie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, w branżową szkołę I stopnia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06