OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy 2017 r.

Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy 2017 r.

Numer dokumentu: 61
Rok: 2017


ZARZĄDZENIE NR 61/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących nie zmieniła się i wynosi 37.881.383,94 złote,
2) dokonuje sie przeniesień w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, nie zmieniając kwoty ogółem, która wynosi 12.953.985,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Przeniesienie, o którym mowa w ust.1 powoduje zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 649.642,00 złote i wynosi 6.268.027,09 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków nie zmieniła się i wynosi 50.835.369,03 złotych, w tym wydatków bieżących 37.881.383,94 złote i wydatków majątkowych 12.953.985,09 złotych.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
Wójt Gminy
Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:
W związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie "Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych" istnieje potrzeba rozdzielenia nakładów z podziałem na środki własne oraz środki zewnętrzne pomocowe.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06