OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIX/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Protokół Nr XXIX/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Numer dokumentu: XXIX
Rok: 2017


Protokoł Nr XXIX/2017
----------------------------------------------
z XXIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 2 sierpnia 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 8.30 - 10.15.

Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca poinformowała, że sesja została zwołana jako nadzwyczajna w trybie § 23 ust. 4 Statutu Gminy Włoszakowice, w związku z koniecznością podjęcia decyzji w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego dotyczącej dofinansowania budowy i przebudowy drogi powiatowej do węzła drogi S5 - Nietążkowo.
Ponadto złożyła wniosek o włączenie do porządku obrad - punktu dot. wydania opinii dotyczącej wstąpienia Gminy do udziału w sprawie o dział spadku - w związku z pismem Sądu Rejonowego w Lesznie.
Wniosek został przyjęty przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł uwagę, że do dodatkowego punktu porządku obrad nie ma żadnych materiałów.

Propozycja porządku obrad z wprowadzoną zmianą została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym i przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwał budżetowych (zmiana wysokości pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego; zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej; zmiana budżetu).
3. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych dot.:
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie,
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki,
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach,
- wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres powyżej 3 lat.
4. Wydanie opinii dotyczącej wstąpienia do udziału w sprawie o dział spadku.
5. Zakończenie.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji, był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, stąd zaproponowała jego przyjęcie bez czytania.
Uwag nie było.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Podjęcie uchwał budżetowych.
Podczas przedstawiania ww. punktu na sesję przybył radny Leszek Jagodzik. Dalszy ciąg sesji odbywał się przy udziale 13 radnych.

- zmiana pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego
Sprawę omówiła sekretarz Gminy Monika Klemenska. Radny Paweł Marcinek zwrócił uwagę na konieczność ostatecznego załatwienia problemu związanego z zalewaniem przy każdej ulewie tzw. „małego końca” w Bukówcu Górnym. Do wniosku przyłączył się radny Zbysław Drożdżyński.
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby radnym została przedstawiona informacja jak załatwiona jest sprawa dotycząca odprowadzenia wody w celu wyeliminowania zalewania ww. części Bukówca Górnego.
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXIX/253/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.

- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
Projekt uchwały omówiła i przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXIX/254/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.


- zmiana budżetu
Projekt uchwały omówiła i przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXIX/255/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych:
Projekty uchwał w sprawach majątkowych omówił i przedstawił pracownik urzędu Mateusz Mroziński.

- nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie,

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/256/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.


- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/257/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.- nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/258/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

- wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres powyżej 3 lat

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/259/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

Ad. 4. Wydanie opinii dotyczącej wstąpienia do udziału w sprawie o dział spadku.
(…)
Punkt wyłączony z jawności.


Ad. 5. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła XXIX Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Załaczniki od Nr 2 do Nr 8 stanowią uchwały Nr XXIX/253/2017 - XXIX/259/2017  zostały opublikowane w zakladce "Uchwały Rady")


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06