OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Ujazdowie i Dominicach, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Ujazdowie i Dominicach, w trybie bezprzetargowym

Numer dokumentu: 70
Rok: 2017


ZARZĄDZENIE Nr 70/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 7.09.2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Ujazdowie i Dominicach, w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwały Nr XXIX/259/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych na okres powyżej 3 lat – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzącej w skład stacji uzdatniania wody w Ujazdowie, oznaczonej numerem działki 388/1 o powierzchni 0,1094 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024890/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2021 r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzącej w skład stacji uzdatniania wody w Dominicach, oznaczonej numerem działki 46/2 o powierzchni 1,1400 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046255/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2021 r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 i § 2, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa: Grotniki, Dominice, w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Stanisław Waligóra


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06