OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018

Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018

Numer dokumentu: 71
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 71/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 września 2017 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018Na podstawie uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/263/2010 z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice zarządza się opracowanie materiałów planistycznych z zakresu wykonywanych zadań:§ 1

Do opracowania projektów planów finansowych na rok 2018 zobowiązuje się następujące jednostki organizacyjne Gminy:
1. Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym,
2. Szkoła Podstawowa w Dłużynie,
3. Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych,
4. Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
6. Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach,
7. Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach,
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
9. Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach,
10. Urząd Gminy we Włoszakowicach,
11. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach,
12. Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach,
13. Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.

§ 2

Odpowiedzialni za przedłożenie projektu planowanych dochodów i wydatków w powiązaniu z planowanymi do wykonania zadaniami jednostek wyszczególnionych w § 1 są ich kierownicy, a w przypadku urzędu gminy kierownicy biur we współpracy z głównym księgowym.

§ 3

1. Przedkładany projekt propozycji powinien być opracowany przy uwzględnieniu:
1) danych wynikających z WPF,
2) przewidywanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz stanu organizacyjnego jednostki,
3) poziomu cen, wysokości stawek podatkowych, taryf, marż, obowiązujących opłat oraz przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowanego,
4) przewidywanego stanu zatrudnienia i wynagrodzeń na rok 2018.
2. Przedkładany projekt winien być sporządzony według wypracowanego wzoru i zawierać niezbędne dane określone w załączniku do zarządzenia.

§ 4

Opracowane projekty należy skonsultować z Wójtem Gminy i po uzyskaniu jego akceptacji przedłożyć w terminie do 15 października 2017 roku.


Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra
Załącznik
do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 września 2017 rokuNIEZBĘDNE ELEMENTY PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEKI Strona tytułowa
1. Tytuł – plan finansowy,
2. Określenie jednostki,
3. Opis bazy materiałowej,
4. Opis bazy osobowej,
5. Inne dane mające wpływ na planowane dochody i wydatki, np. w przypadku jednostek oświatowych ilość uczniów w rozbiciu na poszczególne typy szkół, oddziały, klasy itp.,
6. Informacja o planowanych zmianach z powyższych zakresów, np. zatrudnienie, organizacja, ilość uczniów itp.,
7. Zestawienie kwot ogółem ( środki na początku roku, dochody, wydatki, środki na koniec roku ).

II Kalkulacja wynagrodzeń ( wg wzoru z lat ubiegłych ).

III Zestawienie wypracowanych dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf z określeniem źródła uzyskanego dochodu.

IV Zestawienie planowanych wydatków ( wg wzoru z lat ubiegłych, w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej o wskazaniem ważniejszych pozycji wchodzących w skład paragrafu ).

V Zestawienie porównawcze kwot planu na 2018 rok z kwotami planu i realizacji za III kwartał 2017 ( wg wzoru z lat ubiegłych ).


Każda jednostka dostosowuje powyższe zestawienia do prowadzonego typu działalności i uzupełnia dane w nich zawarte o niezbędne opisy i wyjaśnienia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06