OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Numer dokumentu: 73
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 73/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 15 września 2017 roku


w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących nie zmieniła się i wynosi 38.192.221,94 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 16.700,00 złotych i ogółem wynoszą 24.427.262,94 złote, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 16.022,00 złote i ogółem wynoszą 14.350.895,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 32.722,00 złote i ogółem wynoszą 10.076.367,82 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmienia się i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 16.700,00 złotych i ogółem wynoszą 11.911.039,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmienia się i wynoszą 350.000,00 złotych,
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmianę we wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, kwota ogółem nie zmienia się i wynosi 12.070.994,63 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.772.149,03 złotych, w tym wydatków bieżących 38.192.221,94 złote i wydatków majątkowych 12.579.927,09 złotych.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:

Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przedszkole nr 2, Szkołę Podstawową w Dłużynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06