OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/276/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Uchwała Nr XXXI/276/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Numer uchwały: 276
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017UCHWAŁA Nr XXXI/276/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej łąkę kl. IV, grunt pod rowami, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 53 o pow. 1,0400 ha zapisanej w KW PO1L/00047900/0, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 419/42, stanowiącej grunt orny kl. IIIb, IV a, V, VI, o powierzchni 0,2008 ha, położonej we Włoszakowicach, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00011852/7 oraz prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 289/17 o powierzchni 0,0033 ha, 289/19 o powierzchni 0,1491 ha, stanowiącej las, położonej we Włoszakowicach zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00011852/7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXI/276/2017
z dnia 28 września 2017 r.

Właściciel działek numer 419/42, 289/17, 289/19, zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z ofertą zamiany wyżej wymienionych nieruchomości, położonych we Włoszakowicach, na nieruchomość z zasobu Gminy Włoszakowice. Działka nr 419/42 stanowi ul. Spacerową we Włoszakowicach. Działki nr 289/17 i 289/19 stanowią las położony przy drodze gminnej Włoszakowice – Dominice.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość stanowiąca własność Gminy Włoszakowice oznaczona numerem działki 53 o powierzchni 1,0400 ha położona we Włoszakowicach przy ul. Zachodniej, oznaczona w ewidencji gruntów jako łąka kl. IV, grunt pod rowami faktycznie jest tak użytkowana.
W związku z tym, że nieruchomość aktualnie nie jest wykorzystywana do realizacji zadań własnych, proponuje się przeznaczyć ją do zbycia w drodze zamiany.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06