OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/278/2017 W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXI/278/2017 W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Numer uchwały: 278
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.6557 z dnia 11.10.2017 r.)

UCHWAŁA NR XXXI/278/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 września 2017 r.

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1440 ze zmianami) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje.

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych w Gminie Włoszakowice :
1) drogę położoną w Krzycku Wielkim zlokalizowaną na działce ewidencyjnej obręb Krzycko Wielkie oznaczonej numerami 375/2, 375/1, 387/1, 387/2, której przebieg przedstawia załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.
2) drogę położoną w Boszkowie zlokalizowaną na działce ewidencyjnej obręb Boszkowo, oznaczonej numerem 130, której przebieg przedstawia załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06