OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/279/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXXI/279/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 279
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017

Uchwała Nr XXXI/279/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co na następuje :

§ 1.

Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego poprzez poniesienie nakładów do wysokości 32.000,00 zł na wykonanie przebudowy 300,0 m2 chodnika z wymianą krawężnika przy drodze powiatowej nr 4768P w miejscowości Boguszyn.

§ 2.

Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06