OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/284/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Uchwała Nr XXXI/284/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Numer uchwały: 284
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXXI/ 284 /2017
-------------------------------------------------
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Włoszakowice na 2017 r. dotacji w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06