OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego

Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego

Numer dokumentu: 81
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 81/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 4 października 2017r.

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 poz. 1496 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXI/277/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego, zarządzam co następuje:


§ 1

Z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy Gminy Włoszakowice, w związku z decyzją Starosty Leszczyńskiego nr 1/D/2016 (znak AB.6740.5.1.2016) z dnia 18 lipca 2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne”, Wójt Gminy Włoszakowice, działając w imieniu Gminy Włoszakowice zrzeka się całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Leszczyńskiego, oznaczone geodezyjnie działkami ewidencyjnymi:
1) 29/3, o powierzchni 0,0100 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
2) 203/2, o powierzchni 0,0030 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
3) 205/1, o powierzchni 0,0104 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
4) 193/5, o powierzchni 0,0024 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
5) 194/5, o powierzchni 0,0045 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
6) 1/3, o powierzchni 0,0045 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
7) 20/3, o powierzchni 0,0019 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
8) 14/1, o powierzchni 0,0043 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
9) 33/1, o powierzchni 0,0007 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
10) 178/1, o powierzchni 0,0016 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
11) 202/1, o powierzchni 0,0026 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
12) 211/1, o powierzchni 0,0005 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
13) 215/1, o powierzchni 0,0010 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
14) 230/1, o powierzchni 0,0078 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
15) 231/1, o powierzchni 0,0070 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
16) 425/1, o powierzchni 0,0274 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
17) 16/7, o powierzchni 0,0016 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
18) 82/5, o powierzchni 0,0031 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
19) 552/56, o powierzchni 0,0100 ha, obręb geodezyjny Włoszakowice,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06