OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o oględzinach nieruchomości sąsiadujących z terenem planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej i magazynowej wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – rozbudowa zakładu OFFSET”, w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o oględzinach nieruchomości sąsiadujących z terenem planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej i magazynowej wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – rozbudowa zakładu OFFSET”, w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Nr B.NiB.6220.4.23.2017 Włoszakowice, dnia 11.10.2017 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej i magazynowej wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – rozbudowa zakładu OFFSET”.
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

zawiadamiam że:

w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4242.153.2017.ES.1 z dnia 29.09.2017 r. dotyczącym udzielenia informacji o planowanym i faktycznym sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie oraz określenia do którego rodzaju terenów, o których mowa w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), należą tereny sąsiadujące z terenem planowanej inwestycji, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) w dniu 8 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny w celu ustalenia faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości sąsiadujących z terenem planowanego przedsięwzięcia.

Miejsce rozpoczęcia oględzin – Krzycko Wielkie ul. Mórkowska 4 (parking przed Zakładem Offsetowym).

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i na tablicy ogłoszeń sołectwa Krzycko Wielkie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2017-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06