OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) i Jezierzycach Kościelnych.

Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) i Jezierzycach Kościelnych.

Numer dokumentu: 85
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 85/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) i Jezierzycach Kościelnych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) art. 34 ust. 1, art.35 ust. 1 i 2, art. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2016 poz. 2147 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki); Uchwały Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych, zarządzam co następuje:


§ 1

Wykazać do zbycia nieruchomość gruntową, położoną w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykazać do zbycia nieruchomość gruntową, położoną w Jezierzycach Kościelnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 i § 2 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz odpowiednio na tablicy ogłoszeń sołectwa Grotniki, Jezierzyce Kościelne i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06