OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXII/286/2017 w sprawie podatku od środków transportowych

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXII/286/2017 w sprawie podatku od środków transportowych


 

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 7504 z dnia 20 listopada 2017 r.)

Uchwała nr XXXII/286/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 10 listopada 2017 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1
Wysokość podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włoszakowice określa się zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Traci moc uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Romana Pitrowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06