OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/291/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr XXXII/291/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 291
Numer sesji: XXXII
Rok: 2017


UCHWAŁA Nr XXXII/291/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 10 listopada 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Na podstawie. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przez działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 984, pasem o szerokości 2 metrów wzdłuż wschodniej granicy działki do działki nr 647/18, położoną w miejscowości Boszkowo – Letnisko, obręb Grotniki, będącej własnością Gminy Włoszakowice, objętą księgą wieczystą nr PO1L/00065907/1, na rzecz każdorazowego właściciela działek nr 314/10 i 315/8, położonych w Boszkowie – Letnisku obręb Grotniki, zapisanych w księdze wieczytej nr PO1L/00057777/1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXII/291/2017

z dnia 10 listopada 2017 r.

Pismem z dnia 4 lipca 2017r. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice, z prośbą o podjęcie czynności zmierzających do zapewnienia dojścia do jeziora w formie nieodpłatnej służebości każdoczesnemu właścicielowi działki poprzez działkę nr 984.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad obciążania nieruchomości.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06